Recommended Walking Cources

Kita-Kamakura to Zeniarai-Benten via Genji-Yama

This is a walking course from Kita-Kamakura through the Genji-yama hiking trail to Zeniarai-Benten. There is also a route to Daibutsu instead of going down to Zeniarai-Benten. But if you go to Engaku-ji, Tokei-ji, and Jochi-ji in Kita-Kamakura, it seems reasonable to go to Zeniarai-Benten and return to Kamakura Station.

Of course, if you’re strong enough to walk much more, you have the option to visit Daibutsu and Hase-dera, then back to Kamakura Station by Eno-den.

Course Summary:
Kita-Kamakura Station – Engaku-ji – Tokei-ji – Jochi-ji – Genji-yama hiking trail – Zeniarai-Benten – Kamakura Station

PAGE TOP