Recommended Walking Cources

From Gokuraku-ji to Hase

This course is from Gokuraku-ji Station of Enoden to Hase Station. It’s short and you can walk easily, and there are two major tourist destinations, Daibutsu (Great Buddha) and Hase-Dera. Japanese TV drama, “Saigo kara nibanme no koi” was shot on location around here.

Course Summary:
Gokuraku-ji – Joju-in – Kokuu-Zodo ー Goryo-Jinja ー Hase-dera ー Kosoku-ji ー Kamakura Daibutsu

PAGE TOP